© Keiran Lynam

 

REZERVAČNÝ PROCES
Akonáhle ste si vybrali výlet, resp. službu, ktorá sa Vám páči:

 


  • prosím kontaktujte nás na email: michal@randontravel.sk alebo telefónne číslo 0949 322195 a my Vám radi vyhovieme
  • v prípade individuálnej požiadavky, Vám veľmi radi pripravíme viac druhov itinerárov, aby sme uspokojili Vaše potreby

 

STORNOVACIE PODMIENKY PRI ZÁJAZDOCH:

Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie Randon TRAVEL, s.r.o., ktoré sú určené zmluvou alebo ak CK Randon TRAVEL, s.r.o odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK Randon TRAVEL, s.r.o zmluvné pokuty /stornovacie podmienky/ 

 

Výška zmluvnej pokuty pri školských výletoch je stanovená nasledovne:

a) 100 a viac dní pred konaním výletu -15% vopred stanovenej celkovej ceny výletu,

b) od 99 dní do 70 dní pred konaním výletu 30 % z vopred stanovenej celkovej ceny výletu

c) od 69 dní do 40 dní pred konaním výletu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny výletu,

d) od 39 dní do 15 dní pred konaním výletu 75 % z vopred stanovenej celkovej ceny výletu,

e) menej ako 14 dní pred konaním výletu 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny výletu

 

Výška zmluvnej pokuty pri leteckých zájazdoch je stanovená nasledovne:

a) 100 a viac dní pred konaním zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu /z dôvodu platby leteniek

b) od 69 dní do 40 dní pred konaním zájazdu 60 % z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu

c) od 39 dní do 15 dní pred konaním zájazdu 75 % z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu

d) menej ako 14 dní pred konaním zájazdu 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu

 

minimálny počet účastníkov pri zájazdoch predávaných cez zľavové portály je 35účastníkov