© Keiran Lynam

 

REZERVAČNÝ PROCES
Akonáhle ste si vybrali výlet, resp. službu, ktorá sa Vám páči:

 


  • prosím kontaktujte nás na email: michal@randontravel.sk alebo telefónne číslo 0949 322195 a my Vám radi vyhovieme
  • v prípade individuálnej požiadavky, Vám veľmi radi pripravíme viac druhov itinerárov, aby sme uspokojili Vaše potreby

 

STORNOVACIE PODMIENKY PRI ZÁJAZDOCH:

Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie Randon TRAVEL, s.r.o., ktoré sú určené zmluvou alebo ak CK Randon TRAVEL, s.r.o odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK Randon TRAVEL, s.r.o zmluvné pokuty /stornovacie podmienky/ 

 

Výška zmluvnej pokuty pri školských výletoch je stanovená nasledovne:

a) 100 a viac dní pred konaním výletu -15% vopred stanovenej celkovej ceny výletu,

b) od 99 dní do 70 dní pred konaním výletu 30 % z vopred stanovenej celkovej ceny výletu

c) od 69 dní do 40 dní pred konaním výletu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny výletu,

d) od 39 dní do 15 dní pred konaním výletu 75 % z vopred stanovenej celkovej ceny výletu,

e) menej ako 14 dní pred konaním výletu 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny výletu

 

Výška zmluvnej pokuty pri leteckých zájazdoch je stanovená nasledovne:

a) 100 a viac dní pred konaním zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu 

b) od 69 dní do 40 dní pred konaním zájazdu 60 % z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu

c) od 39 dní do 15 dní pred konaním zájazdu 75 % z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu

d) menej ako 14 dní pred konaním zájazdu 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu

V prípade zrušenia odborného programu – konferencie, výstavy a podobne, bude zájazd pokračovať bez odborného programu. Ak by mal klient záujem zrušiť zájazd, platia vyššie uvedené stornovacie podmienky. Všetkým naším klientom doporučujeme zakúpiť poistenie UNION, ktoré zahŕňa aj storno zájazdu do výšky až 80%.